Brannsikkerhet DSB2020-06-07T16:11:37+02:00

Project Description

Bransikkerhet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Designverktøy
Adobe XD, Adobe After Effects, Adobe Illustrator

Prosjekt 
DSB skal utvikle et e-læringsopplegg for helsepersonell som er spesielt rettet mot nyansatte og vikarer som ikke har fått introduksjonskurs. DSB ønsket et teknisk spennende kurs som kunne engasjere og inspirere brukeren. Kurset skal fungere like bra på desktop som på telefonen. Skreddersøm.

Kurset kan sees i sin helhet på Dsb.no

Rolle
UI/UX Designer. Som designer var jeg hovedaktør i utformingen av kurset. Jeg jobbet tett med kunden og pedagoger for å løse opplæringen brukervennlig med målgruppen i sentrum. Jeg passet hele tiden på at flyten og brukeropplevelsen ble ivaretatt. Jeg designet grunndesign og lagde trykkbare prototyper. Under hele prosessen jobbet jeg tett med utviklerne for time elementene i kurset og få den beste brukeropplevelsen ved bruk av parallax design. Der vi bruker flere lag i forskjellige hastigheter for å fortelle en historie.

Effekt
Effekten av løsningen er at det ble økt samarbeid og samhandling mellom brannkonstabler og helsepersonell.

Kompetanse
Brukertesting, brukeropplevelse, klikkbar prototype, flyt, Konseptutvikling, workshop, tverrfaglig samarbeid, UI design, Interaksjonsdesign, Forskrift for universell utforming