Project Description

Miljøprogram

Nordic Choice ønsket et spill for å få fokus på miljø på hotellet.

Miljøprogram Nordic Choice

Designverktøy
Figma, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe XD

Prosjekt
Nordic Choice Hotels er svært opptatt av å ta vare på miljøet. Derfor har de i flere år hatt et prosjekt som heter Operation Penguin. Målet med Penguin er å sørge for at hver enkelt medarbeider på hotellene har et forhold til hvordan de kan bidra. De ønsket at dette skulle være et mobilspill som begeistrer. Skreddersøm.

Rolle:
Konseptutvikling. Som kreativ person var jeg i spissen for konseptutviklingen i dette prosjektet. Jeg ønsket å kunne tenke annerledes og skape et spill som begeistrer slik Petter Stordalen ønsker. Jeg ønsket å ta i bruk telefonens egenskaper og lage opplæringen i 360-graders rom, der brukeren kan identifisere miljøtrusler og erstatte dem med bedre løsninger.

UI/UX lead designer. Som designer hadde jeg ansvaret for utformingen, grunndesign, brukeropplevelse, menyene med poeng og jobbet tett med manusforfatterne for å skape tidenes opplæring i miljø.

Kompetanser
Konseptutvikling, klikkbar prototype, brukertesting, tverrfaglig samarbeid, produksjonsleder, design av elementer, flyt, brukeropplevelse, Interaksjonsdesign, UI design

Effekt
Øke miljøprofilen på alle Nordic Choice hoteller

Prosjektet ble utviklet da jeg jobbet i Transform/Task Alliance