Latter – design av nyhetsbrev2020-06-07T14:50:31+02:00

Project Description

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er et viktig kommunikasjonsverktøy for å engasjere kundene.

Design av nyhetsbrev Latter

Designverktøy
Adobe Indesign, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator

Prosjekt
Kunden ønsket å redesign nyhetsbrevet for Latter/Stand Up Norge.

Rolle
Designe ny mal til Latters nyhetsbrev i henhold til den nye profilen. Her var det viktig å å lage en mal som kan få frem flere budskap på en oversiktlig måte. Latter er opptatt å få frem mangfoldet de har av underholdning, og dette må presenteres på en tydelig måte. Noe som fungerer veldig bra med den nye malen.

Layouten er basert på nettsiden latter.no

Kompetanser 
Konseptutvikling, UI design, UX design