Nyhetsbrev er et viktig for å drive kommunikasjon med kunder

Nyhetsbrevmal for Latter

Designe ny mal til Latters nyhetsbrev i henhold til den nye profilen. Her var det viktig å å lage en mal som kan få frem flere budskap på en oversiktlig måte. Latter er opptatt å få frem mangfoldet de har av underholdning, og dette må presenteres på en tydelig måte. Noe som fungerer veldig bra med den nye malen.

Layouten er basert på nettsiden latter.no

Designverktøy: Adobe Photoshop og Adobe Illustrator

Flere arbeider