Project Description

Onboarding

I Sector Alarm ønsket de å lage en digital opplæring

onboarding sector alarm

Designverktøy
Figma, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro

Prosjekt
Sector Alarm har 99% turnover i sin bedrift. Dette ønsket de å gjøre noe med. Derfor ville de satse mer på onboardingen i firmaet, der første steg var utvikling av 3 kurs. Skreddersøm.

Rolle
UI/UX lead designer. I onboardingprosjektet ledet jeg designprosessen med design av trykkbar prototype og jobbet tett sammen i et designteam. Jeg jobbet med design, brukeropplevelse og interaksjoner, før vi i teamet ferdigstilte løsningen. Og implementerte denne med utviklerne.

Filmredigering. Som multimediaperson redigerte og klippet jeg filmene som ble brukt i opplæringen.

Effekt
Effekten av onboardingskurset er at turnoverprosentet har gått noe ned.

Kompetanser
UI design, UX, brukeropplevelse, flyt, Interaksjonsdesign, filmredigering, tverrfaglig samarbeid, Adobe Acrobat, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Sketch

Prosjektet ble utviklet da jeg jobbet i Transform/Task Alliance.