Selvportrett2020-06-07T15:16:33+02:00

Project Description

Selvportrett

Identitet er viktig. Hvem er jeg? Hva er det som gjør meg til meg?

Selvportrett av Therese

Designverktøy
Adobe Photoshop

Prosjekt
Designe et selvportrett med et ord som beskriver deg selv.

Rolle
Selvportrett eller visuell identitet er et bilde på hvem du er og hvilke verdier du har. Da jeg skulle definere meg selv som person kom jeg frem til kaffe definerte meg godt. Samtidig liker jeg å lage ting fysisk med hendene mine, og kom frem til at det var noe jeg ville gjøre i dette prosjektet, siden dette også er med på å bygge oppunder min identitet. Jeg brukte kaffebønner for å illustrere meg selv.

Jeg valgte ordet sammensatt, som innholdsmessig skaper synergi sammen med illustrasjonen. Ordet og illustrasjonen beskriver meg ved at jeg er satt sammen av mange ulike egenskaper som gjør meg til den personen jeg er.

Illustrasjonen er lagd fysisk ved plassering av kaffebønner, fotografi og bildebehandling i Photoshop.

Kompetanser 
Konseptutvikling, design

Prosjektet var en skoleoppgave.